header banner
Default

Wat gebeurt er als alle 21 miljoen bitcoins worden verhandeld?


Er zullen nooit meer dan 21 miljoen bitcoin (BTC) in circulatie zijn. Momenteel staat de teller wat dat betreft al op ongeveer 19,5 miljoen BTC, maar het absolute plafond wordt pas in het jaar 2140 bereikt. De uitgifte van nieuwe bitcoins dienen als beloning voor BTC miners die het netwerk draaiende houden. Dit roept gelijk vragen op over de situatie wanneer alle bitcoins gemined zijn. In dit artikel blikken we vooruit op de Bitcoin wereld vanaf het jaar 2140.

🎁 Begin het nieuwe jaar goed: €20,- gratis crypto naar keuze Advertentie Bitvavo

Werkzaamheden en verdiensten BTC miners

VIDEO:

Bitcoin miners gaan de strijd met elkaar aan met als doel een nieuw transactieblok aan de blockchain van Bitcoin toe te voegen. Grofweg iedere tien minuten wordt er een nieuw transactieblok aan de keten toegevoegd en miners zetten rekenkracht in om met het oplossen van complexe wiskundige algoritmen een nieuw transactieblok te ‘ontdekken’.

Miners verdienen momenteel op twee verschillende manieren hun geld. Allereerst strijkt de gelukkige miner de zogenoemde block reward op. Deze beloning stond bij de start van het Bitcoin netwerk gelijk aan 50 BTC, maar wordt ongeveer iedere 4 jaar gehalveerd met de BTC halving. Om precies te zijn wordt de beloning iedere 210.000 transactieblokken in tweeën gehakt.

Momenteel staat de block reward gelijk aan 6,25 BTC en komen er iedere dag 900 nieuwe bitcoins in omloop. Na de volgende halving, die in april volgend jaar plaats zal vinden, zal de beloning dalen tot 3,125 BTC.

Daarnaast ontvangen miners alle betaalde transactiekosten in ruil voor het toevoegen van een nieuw transactieblok aan de blockchain. Als iemand een transactie wil doen op het Bitcoin netwerk, moet hij hiervoor transactiekosten betalen. Deze kosten worden rechtstreeks aan de gelukkige miner uitbetaald.

Advertisement

Bitcoin netwerk vanaf 2140

VIDEO:

Op het moment zijn de betaalde transactiekosten slechts een klein deel van de totale miner-inkomsten. Momenteel verdient een miner gemiddeld zo’n 0,14 BTC per transactieblok aan transactiekosten. Tegen de huidige bitcoin koers staat dit gelijk aan ongeveer 3.600 dollar.

Vanaf het jaar 2140 zullen de miners zichzelf staande moeten houden deze betaalde transactiekosten. Het is echter nog een zeer lange weg te gaan voordat alle bitcoins in omloop zijn gebracht en dus heeft Bitcoin nog genoeg jaren te gaan om te groeien als netwerk. Naarmate het ecosysteem groter wordt en het netwerk meer in gebruik wordt genomen, zullen de transactiekosten uiteindelijk ook toenemen.

Wellicht kun je je de enorme hype omtrent Bitcoin Ordinals nog wel herinneren van eerder dit jaar. Het netwerk werd enorm drukbezocht en als gevolg explodeerde de netwerkkosten. Om een plekje in een transactieblok te bemachtigen moest je destijds flink in de buidel tasten. De inkomsten uit transactiekosten stond voor een korte tijd zelfs hoger dan de bloksubsidie. Het is een perfecte illustratie van hoe Bitcoin na het jaar 2140 gewoon kan blijven opereren.

Post Views: 48

Sources


Article information

Author: Dr. Erik Davis

Last Updated: 1704262803

Views: 885

Rating: 4.6 / 5 (120 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Erik Davis

Birthday: 2003-08-02

Address: 577 Logan Neck, North Rhondabury, OR 67151

Phone: +4456542106216110

Job: Article Writer

Hobby: Card Games, Writing, Photography, Camping, Table Tennis, Skiing, Snowboarding

Introduction: My name is Dr. Erik Davis, I am a Colorful, priceless, clever, Gifted, Open, artistic, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.